Mokrá luka

Mokrá luka jsou specifickou součástí krajiny okolo Třeboně.

Mokrá luka s penzionem Schwarzenberský seníka

Mokrá luka

Mokrá luka u Třeboně jsou rozsáhlá (450 ha) plochá sníženina s rašelinným podkladem mocným až několik metrů. Je to území, které bylo zaplaveno při historicky prvním napuštění Rožmberka. Dodnes je oblast stále předmětem zkoumání ekologů.

Vlhké rašelinné louky vyžadovaly zcela jiný způsob obhospodařování, zemědělci trávu sušili na vyvýšených místech a seno pak ukládali do seníků, a v zimě, když půda zmrzla, je odváželi. Z těch dob se dochoval celý soubor původně roubených seníků, z nichž některé mají na trámech letopočet ze 16. stol.

Stavbičky jsou památkově chráněny, přesto dlouhá léta chátraly a čekaly na své opravy. Až v posledních několika letech se začala jejich postupná oprava.