Zlatá stoka

Zlatá stoka je mistrovské dílo Štěpánka Netolického.

Zlatá stoka

Zlatá stoka je mistrovské dílo Štěpánka Netolického z počátku 16. století. Jde o umělý vodní kanál o délce 48 km, který důmyslně propojuje soustavy rybníků na Třeboňsku. Stoka nese právem pro svůj význam a užitek přídomek “zlatá”. Zlatá stoka odbočuje z řeky Lužnice nad jezem Pilař a vrací se do ní pod Veselím nad Lužnicí.

Schéma Zlaté stoky